Geur en Veehouderij
Maatschappelijk Verantwoord Boeren
Maatschappelijk verantwoord boeren en Geurmanagement

Naast eigenbelang (profit) moet een moderne ondernemer oog hebben voor zijn omgeving (people en planet). Met te weinig aandacht voor de omgeving creëer je onvoldoende draagvlak en red je het niet meer om je plannen te realiseren. Maar het plan moet natuurlijk wel economisch rendabel blijven. Duurzame elementen met veel effect en weinig kosten ('laag hangend fruit') zijn aantrekkelijker dan maatregelen die veel kosten en weinig opleveren. Ondernemers zullen zich hierin moeten verdiepen. Welke systemen en methoden op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn, reduceren overlast, verlagen gezondheidrisico, mestverwerking, energieproductie, etc etc zijn er beschikbaar? Wat kosten ze? en hoe worden ze gewaardeerd?

Kortom agrariërs moeten Maatschappelijk Verantwoord Boeren (MVB) om hun 'licence to produce' te behouden.

Ze zullen een keuze moeten maken wat wel toegepast wordt en wat niet. Door goede keuzes te maken kan een ondernemer zich van zijn concurrenten onderscheiden.Voor het maken van een juiste keuze moet de ondernemer zich niet alleen verdiepen in techniek en beschikbare methodes. Hij zal ook in gesprek moeten gaan met zijn omgeving. Vraag een locale natuurbeschermer waar je het beste een plek kunt maken voor een uilenkast. Vraag het waterschap wat slimme methodes zijn om water te hergebruiken. Laat een leverancier eens uitrekenen of een zonnecollector of zonnepanelen rendabel zijn, en vraag een financieel adviseur uit te rekenen wat de fiscale voordelen zijn van de te nemen maatregelen. En het belangrijkste. Bespreek de ontwikkelingen op je bedrijf en nieuwe plannen met je buren. Kortom sla het pad in van "Maatschappelijk Verantwoord Boeren" (MVB).

Deze website heeft als doel ondernemers in de agrarische sector te helpen met geurmanagement op hun bedrijven. Een tweetal innovaties staan daarbij centraal. 
 
eNose

eNose staat voor 'Electronic Nose' of in het nederlands 'Elektronische Neus'. Het betreft een instrument wat in de industrie en geneeskunde al veelvuldig toegepast wordt maar in de veehouderij nieuw is.

De basis zijn een of meerdere halfgeleiders in een luchtdoorlatend kastje. Zie de afbeelding hiernaast. Halfgeleiders hebben de eigenschap dat ze stroom meer of minder doorlaten afhankelijk van de lading van de moleculen die zich in de lucht bevinden. Omdat geur een mix is van vaak wel honderden moleculen met ieder een eigen specifieke lading heeft iedere geur zijn eigen patroon ook wel 'fingerprint' genoemd. Een volgende stap is onderzoek naar de mate van geur en de sterkte van de waarneming van de eNose. Bij voldoende correlatie kan de Enose benut worden om ook de mate van geuroverlast te meten en gebruikt worden als beheerinstrument om geur te managen. Klik hierboven op de tab 'eNose' en lees meer over dit instrument.

Geurradar

We kennen allemaal het gemak van Buienradar. Als een veehouder kan beschikken over Geurradar dan kan hij een waarschuwing krijgen wanneer de geuroverlast over een grens dreigt te gaan. 

Hij kan dan mogelijk nog maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door de ventilatoren harder te laten draaien zodat de stallucht hoger in de atmosfeer terecht komt. Of hij kan op basis van Geurradar besluiten de mest in zijn opslag niet te gaan mengen omdat de weersomstandigheden te ongunstig zijn waardoor omwonenden in de problemen kunnen komen. Mocht onverhoopt de geuroverlast toch boven een vooraf ingestelde grens komen dan kunnen bewoners die zich daarvoor aanmelden een 'pushbericht' krijgen op hun smartphone met een waarschuwing. Ze kunnen dan desgewenst de ramen sluiten en de was binnen halen. 

Op de afbeelding links is een 'screenshot' van Geurradar te zien. Waar de geurpluim rood is is de belasting circa 20 a 50 odourunits. G Klik hierboven op de tab 'Geurradar' en lees meer over dit instrument. 

 eNose - Geurradar

Gebruik van eNoses in de veehouderij staat in de kinderschoenen. Om een eNose effectief in te kunnen zetten is eerst een grondige testperiode noodzakelijk. Eerst in het laboratorium en daarna in een praktijktest met voldoende bedrijven. Een eNose is een 'lerend' instrument wat wil zeggen dat de betrouwbaarheid toeneemt met het aantal waarneming. Idealiter heeft straks iedere veehouderij van enige omvang een eigen eNose. Door de eNose te koppelen aan Geurradar krijgen deze veehouders een ideaal 'feedback' instrument. Geurradar berekend dan dat er op de plaats van de eNose een belasting is van bijvoorbeeld 10 odeurunits. Als de eNose 'laat weten' dat het inderdaad 10 odeurunits is dan weet de veehouder dat alles naar wens verloopt. Gaat de berekening van Geurradar en de waarneming van de eNose uit de pas lopen dan weet de veehouder dat er wat aan de hand is. Functioneert zijn luchtwasser wel naar behoren? of heeft de voerleverancier wat veranderd in de samenstelling van het voer? Geurmanagement wordt daarmee een onderdeel van het totale management van het bedrijf.